Kelly Asks Dr Zakir, “If Prophet Muhammad (pbuh) is the last Messenger then Why will Jesus come back.

Lectures

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top