Is The Bible God's Word - Reverend Jimmy Swaggart vs Sheikh Ahmed Deedat

Debates

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top