Tafsir

Ano Ang Banal Na Qur'an?
Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito ay tunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon. Itoang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam.

 

 

Surah Al-Baqarah سورة البقرة

سورة البقرة
(Ang Baka)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

الم ﴿١

1. Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma).

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢

2. Ito ang Aklat (Qur’an), naririto ang tunay na patnubay na walang alinlangan sa mga may pangangamba sa Allah.

 

 

 سورة الفاتحة Surat Al-Fatiha (Ang Panimula)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١

1. Sa Ngalan ng Allah(1), ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢

2. Luwalhatiin ang Allah, ang Tagapanustos at Tagapagtangkilik  ng lahat ng mga nilalang.

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣

3. Ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤

4. Ang Panginoon (o Hukom) sa Araw ng Paghatol.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥

5. Kayo(2) lamang ang aming sinasamba, at Kayo(2) lamang ang aming hinihingan ng kalinga.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦

6. Inyong patnubayan kami sa Matuwid na Landas,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧

7. Sa landas ng mga ginawaran Ninyo ng Inyong(2) mga biyaya at hindi sa landas na umaani ng Inyong pagkapoot, gayundin naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay.

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top